“De toekomst van Tergooi” in Blaricum

Tergooi terrein Blaricum

Blaricum, 29 september 2021 – Het Tergooi-terrein aan de Rijksstraatweg in Blaricum wordt herontwikkeld. Het huidige ziekenhuis verlaat locatie Blaricum. Hierdoor ontstaat ruimte voor een andere invulling van het terrein. Het terrein wordt getransformeerd naar een WoonZorgLandschap.

Op 15 september 2021 is er een live online informatiebijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst hebben de initiatiefnemers en de stedenbouwkundige de kijkers meegenomen in de ontwikkelvisie die is opgesteld voor het terrein. In de ‘talkshow’ is verteld hoe de visie tot stand is gekomen. Waarbij de historie, het landschap en het groene karakter van het gebied de inspiratiebron geweest zijn. Het realiseren van zorgfaciliteiten, zorgwoningen en reguliere woningbouw het uitgangspunt en aandacht voor de omgeving en parkeer- en verkeersoplossingen de uitdaging. Kijk hieronder via YouTube de informatiebijeenkomst terug.

Klik hier voor meer informatie. En klik hier voor de website van Woonzorglandschap Blaricum met meer informatie over de informatiebijeenkomst.