Deur naar sloop Tergooi ziekenhuis in Blaricum staat open…

Tergooi ziekenhuis Blaricum

Blaricum, 21 september 2022 – Het Blaricumse college van burgemeester en wethouders mag gaan onderhandelen over nieuwe randvoorwaarden voor de bebouwing van het Tergooiterrein. De voltallige gemeenteraad heeft daarvoor groen licht gegeven. Als het ziekenhuis wordt gesloopt ontstaat er meer ruimte voor de bouw van sociale en middeldure woningen. Ook kan het aandeel ’groen’ in het plan groeien. De duurzaamheid hoeft daar, dankzij voortschrijdende technische ontwikkelingen, niet onder te lijden. De raad ging daar deze week in mee, maar scherpte dat via moties nog wel wat aan. Zo moet omwille van de duurzaamheid bij de nieuwbouw het Convenant Toekomstbestendige Woningbouw van de Metropoolregio Amsterdam, waarin houtbouw een belangrijke rol speelt, in acht worden genomen. Ook mag er niet geknabbeld worden aan de brede groene ring rond het terrein. Waar mogelijk moet deze zelfs breder worden. Slechts op één punt ontstond enige discussie over de voorstellen. De coalitie (Hart voor Blaricum, VVD en D66) wil dat minimaal WoningNet wordt ingeschakeld bij de toewijzing van nieuw te bouwen sociale huurwoningen. Dit omdat er dan tenminste een inkomenstoets plaatsvindt. Maar voor PvdA/GroenLinks en De Blaricumse Partij ging dat niet ver genoeg. Deze partijen pleitten ervoor de woningen verplicht onder te brengen bij een woningcorporatie om ze ook in de toekomst betaalbaar te houden.

Klik hier voor het artikel in De Gooi- en Eemlander.