District U – Rivierzone Vlaardingen | Informatiebijeenkomst 09 maart

Gemeente Vlaardingen, District U, InspireReal Estate

Vlaardingen, 09 maart 2022 – Op woensdag 09 maart was er een door de gemeente Vlaardingen georganiseerde informatiebijeenkomst in het voormalig Unilevergebouw over de gebiedsvisie, de vier ontwerpbestemmingsplannen die ter inzage zijn gelegd en het milieueffectrapport (MER) voor de Rivierzone in Vlaardingen. Naast de informatiemarkt waren er vijf plenaire presentaties, namelijk:

  1. Plenaire sessie gebiedsvisie, MER en toelichting op de inspraakprocedure
  2. Ontwerpbestemmingsplan District U/ Maaswijk-West
  3. Ontwerpbestemmingsplan New Haven (Maasboulevard – Westhavenkade)
  4. Ontwerpbestemmingsplan Eiland van Speyk
  5. Ontwerpbestemmingsplan voor de dezonering van industrieterrein Vulcaanhaven/ Koningin Wilhelminahaven en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidshinder

Voor meer informatie klikt u hier.

Na een lange lockdown was het zeer aangenaam om met omwonenden en belanghebbenden in gesprek te gaan en onze plannen te presenteren. Met veel positieve en bruikbare feedback gaan wij met volle energie verder met dit project!

Met dank aan:
Gemeente Vlaardingen
Van Adrighem Group
Leyten
Rho Adviseurs
LOLA Landscape Architects
Studio for New Realities