Omgevingsvergunning tijdelijke woningen Vlaardingen definitief

Tijdelijke woningen Vlaardingen

Vlaardingen, 4 november 2021 – Het College van B&W van de gemeente Vlaardingen heeft de definitieve omgevingsvergunning verleend aan het plan voor 320 tijdelijke woningen op het terrein van District U. De studio’s, die voornamelijk bestemd zijn voor studenten, jongeren en starters, leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de woningnood in de regio. De woningen worden in de komende maanden opgeknapt en geplaatst op het terrein.

In juni gaf de gemeente al een ontwerp-omgevingsvergunning af en liet daarmee zien positief tegenover de plannen te staan. Inmiddels zijn de verschillende ingediende zienswijzen beantwoord en krijgt het project definitief groen licht. “We hebben uitgebreid onderzoek gedaan om deze vergunning te kunnen verkrijgen. We zijn blij dat we dit mooie project nu kunnen gaan uitvoeren. Het is een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen binnen de Rivierzone en het is ook erg fijn om hiermee een stap te kunnen zetten voor het oplossen van de woningnood in Vlaardingen”, vertelt projectleider Martijn van Sluijters van District U.

Interesse? Via studio-u@district-u.nl kun je je aanmelden voor de lijst met geïnteresseerden.  Je wordt dan door onze partner Gapph op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en vervolgstappen om in aanmerking te komen voor een studio. De eerste woningen worden waarschijnlijk vanaf maart 2022 verhuurd.