Oplossingen

INSPIRE is actief op de professionele vastgoedmarkt.

Wij werken voor zowel eigenaar als gebruiker van het vastgoed.

INSPIRE is succesvol in herontwikkeling van binnenstedelijke locaties door complexe projecten hanteerbaar te maken. Niet door zaken te versimpelen maar door een gedegen analyse van het probleem. Toekomstscenario’s worden concreet uitgewerkt. Hiermee wordt de basis voor een solide strategie gelegd.

Deze aanpak leidt tot:

  • beheersing van risico’s
  • scherp neerzetten van doelen
  • een korte doorlooptijd
  • optimalisering van opbrengsten en minimalisering van kosten

INSPIRE is actief voor:

  • zakelijke gebruikers van vastgoed
  • vastgoedbeleggers
  • zakelijke vastgoedeigenaren
  • ontwikkelaars
  • woningcorporaties

INSPIRE biedt oplossingen onder de volgende drie noemers.

INSPIRE Reset

Is uw vastgoed toe aan een ommezwaai, een reset? Is er sprake van leegstand, rendeert het vastgoed onvoldoende? Past het vastgoed nog wel bij uw onderneming? INSPIRE biedt de oplossing middels INSPIRE Reset. Wij analyseren uw situatie en bieden waar nodig rigoureuze oplossingen om weer nieuw leven in uw vastgoed te blazen.

INSPIRE Vintage

Wat waarde heeft moet gekoesterd worden. INSPIRE wil gebouwen met historie en karakter graag behouden. INSPIRE heeft zich gespecialiseerd in monumentale herbestemming en herontwikkeling. Onder de noemer INSPIRE Vintage zorgen wij voor het hele traject, van bestemmingswijziging tot verkoop en van subsidie-aanvraag tot oplevering. Wij zorgen dat uw leegstaande of leegkomende monumenten een nieuw gebruik krijgen en maken het vastgoed weer geschikt voor de toekomst.

INSPIRE Respect

INSPIRE richt zich op de toekomst. Duurzaamheid is voor ons een kernwaarde. Met INSPIRE Respect richten wij ons op nieuwbouwplannen of reeds bestaand vastgoed waar duurzaamheid centraal staat. Milieubelasting en energiekosten worden geminimaliseerd. Uw vastgoed is klaar voor de toekomst!