Over INSPIRE

INSPIRE Real Estate

Een nieuwe speler op de vastgoedmarkt.

Sinds 2013 is INSPIRE Real Estate actief op de vastgoedmarkt. INSPIRE Real Estate, kortweg INSPIRE, werkt als gedelegeerd projectontwikkelaar en adviseur aan complexe binnenstedelijke vraagstukken. Specialiteiten zijn (monumentale) herbestemming van leegstaande gebouwen en het verduurzamen van gebouwen.

 

Projectontwikkeling met een filosofie

INSPIRE vindt dat gebouwen tot de verbeelding moeten spreken, moeten inspireren. Als specialist in binnenstedelijke ontwikkeling biedt zij ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen voor complexe vraagstukken waarbij de gebruiker en duurzaamheid voorop staan. Gebouwen die de gebruiker ondersteunen, waar deze van kan gaan houden. Gebouwen die de tand des tijds kunnen doorstaan en in kunnen spelen op veranderingen waardoor ze hun waarde behouden. INSPIRE staat voor eenvoud, flexibiliteit en waardebehoud.

Bart van de Worp en Daniel Boot vormen de fundamenten van INSPIRE Real Estate. Beiden zijn zeer bevlogen en betrokken doorpakkers. Complex binnenstedelijk vastgoed zien zij als de grootste uitdaging. De stad is hierbij hun inspiratiebron. Zij willen gebouwen realiseren die op duurzame wijze bijdragen aan het bruisende stadsleven en zijn bewoners.

Bart

BART VAN DE WORP

+31 88 60 337 02

bart@inspirerealestate.nl

Bart van de Worp is goed in het bij elkaar brengen van partijen en het creëren van draagvlak voor oplossingen. Hij is sociaal en creatief maar ook realistisch. Bij het zoeken naar de beste oplossingen onderzoekt hij graag nieuwe mogelijkheden. Door zijn jarenlange ervaring als projectontwikkelaar en contractonderhandelaar in het commercieel vastgoed heeft hij kennis van zaken en de kunde om complexe projecten hanteerbaar te maken. Met zijn enthousiasme en no-nonsense aanpak houdt hij vaart in projecten en zorgt hij ervoor dat de gestelde doelen in het hele bouwproces scherp voor ogen worden gehouden. Bart is sinds 2008 BREEAM-NL expert.

Bart van de Worp is gecertificeerd BREEAM-NL expert nieuwbouw en grootschalige renovatie
daniel-profi

DANIEL BOOT

+31 88 60 337 01

daniel@inspirerealestate.nl

Daniel Boot is zeer prestatiegericht, kritisch en kan goed managen. Hij is erop gebrand resultaten in een project te bereiken waar hijzelf en alle belanghebbenden trots op kunnen zijn. Niet alleen door tastbare en duurzame winst voor allen te realiseren maar ook door omwonenden en andere stadsbewoners te inspireren. Daniel heeft ervaring in alle fasen van het bouwproces. Hierdoor kan hij in combinatie met zijn brede blik met name in het voortraject goed overzicht houden. Ook na oplevering, bij beheer, blijft Daniel graag betrokken.

laurens-profi

LAURENS MAAIJWEE

+31 88 60 337 03

laurens@inspirerealestate.nl

Laurens Maaijwee is een bevlogen en creatieve ontwikkelaar met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij is bereid risico’s te nemen en heeft een getting-the-job-done mentaliteit. In zijn projecten is de belangrijkste drijfveer om plekken te creëren waar mensen graag naar toe komen en zich prettig voelen, de gebouwde omgeving een stukje mooier maken. Gebieden moeten dus ook in die zin, en niet enkel qua energie, duurzaam zijn. Laurens organiseert dit door te werken vanuit een sterke conceptuele visie, die hij vasthoudt tot aan het einde. Zijn ervaring ligt met name in commercieel vastgoed met de nadruk op retail, vooral binnenstedelijk. In zijn werkzame leven heeft hij zowel als opdrachtgever en opdrachtnemer geacteerd en verplaatst zich dan ook makkelijk in de andere kant van de tafel. Hij combineert inhoudelijke kennis met aandacht voor de mens en juist dat levert steevast goede resultaten op.

INSPIRE Ten Brinke

INSPIRE Ten Brinke Projectontwikkeling: een joint venture in binnenstedelijke vastgoedontwikkeling

 

De joint venture INSPIRE Ten Brinke Vastgoedontwikkeling is een samenwerkingsverband tussen Ten Brinke Projectontwikkeling en INSPIRE Real Estate. De opgerichte joint venture bekrachtigt de goede relatie tussen beide partijen en koppelt creatief conceptueel vermogen aan soliditeit en financiële slagkracht. De krachtenbundeling stelt beide partijen in staat invulling te geven aan hun gezamenlijke doel de Nederlandse binnensteden mooier en meer leefbaar te maken. De joint venture INSPIRE Ten Brinke wordt geleid door Bart van de Worp, Daniel Boot en Edwin ten Brinke. Samen vormen zij een betrouwbare marktpartij die samenwerking met anderen en transparantie hoog in het vaandel heeft staan. Klik voor meer informatie hier.