Archive

Herontwikkeling Prins Bernardpaviljoen Breda
09 juli, 2017

De huidige eigenaar van het Prins Bernardpaviljoen, het Rijksvastgoedbedrijf, heeft de ambitie uitgesproken om het paviljoen op een nader te bepalen tijdstip in de verkoop te zetten. In samenwerking met The Cloud Collective heeft INSPIRE een visiedocument opgesteld welke weergeeft wat de kwaliteiten van de locatie...


Lees verder
Transformatie douanekantoor Rotterdam
13 december, 2015

Het voormalige douanekantoor is in 2013/2014 in de verkoop gedaan door het Rijksvastgoedbedrijf. INSPIRE heeft samen met Griff interior een marktonderzoek en haalbaarheidsstudie verricht om de haalbaarheid van een herontwikkeling in kaart te brengen....


Lees verder