Herontwikkeling Prins Bernardpaviljoen Breda

Opdrachtgever

Eigen ontwikkeling

Omvang

ca. 6.650m2 BVO

Werkzaamheden

Haalbaarheids- en marktonderzoek, opstellen visiedocument en formuleren business case

Categorie
Herbestemming, Wonen
Project

De huidige eigenaar van het Prins Bernardpaviljoen, het Rijksvastgoedbedrijf, heeft de ambitie uitgesproken om het paviljoen op een nader te bepalen tijdstip in de verkoop te zetten. In samenwerking met The Cloud Collective heeft INSPIRE een visiedocument opgesteld welke weergeeft wat de kwaliteiten van de locatie zijn, hoe deze zich verhoudt tot het centrum van Breda en zijn er eerste voorzichtige verkenningen uitgevoerd op de herontwikkeling van deze locatie. Voorafgaand aan dit visiedocument is door Inspire een uitgebreid marktonderzoek uitgevoerd op de Bredase markt om de toekomstige vraag van woningen en kantoren te bepalen.

 

INSPIRE werkt in deze ontwikkeling samen met The Cloud Collective.