Herontwikkeling Unilever Research & Development campus Vlaardingen

Luchtfoto Unilever terrein Plot Unilever R&D campus Vlaardingen
Masterplan Unilever Masterplan Unilever_2
Opdrachtgever

Van Adrighem Group

Omvang

7 hectare, ca. 60.000m2 bestaande bebouwing

Werkzaamheden

Gedelegeerde projectontwikkeling

Categorie
Commercieel vastgoed, Herbestemming, Kantoor, Wonen, Zorg
Project

Eind 2019 verliet Unilever Research & Development na zestig jaar haar geboortegrond in Vlaardingen. Een verlies voor de werkgelegenheid en economie van stad, maar tegelijkertijd een geweldige kans om een nieuw stadsdeel te ontwikkelen waar wonen, werken en publieke programma’s samenkomen en elkaar versterken, en met de potentie om de stad naar de rivier te brengen.

Het voormalig Unileverterrein transformeert van een naar binnen gekeerd gebied aan de rand van de stad naar de dynamische en volwaardige stadswijk District-U (werktitel), die de overgang tussen stad en haven creëert en Vlaardingen een gezicht aan het water geeft. Een stoere en prettige wijk, die inzet op het maximaliseren van levensgeluk en de ontwikkeling van een omgeving die menselijk, gezond en verantwoordelijk is.

De wijk geeft straks ruimte aan circa 650 woningen met in de plint kleinschalige detailhandel, dienstverlening, horeca en maatschappelijke functies. Daarnaast wordt er ongeveer 6.000m2 voor onderwijs met ca. 2.500m2 sportvoorzieningen en ondersteunende functies in de Multihal ingepast, en lopen gesprekken voor 90-120 zorgwoningen met bijbehorend zorgprogramma. Rondom de centrale plek komt naast de levendige plinten van de woongebouwen ongeveer 1.500m2 cultureel en maatschappelijk programma met ondersteunende horeca en een bedrijfsverzamelgebouw van ongeveer 1.500m2. Aan de westkant van de ontwikkeling is er 2,5ha voor bedrijvigheid, waar aan de noordzijde ongeveer 10.000m2 kantoorruimte kan worden gerealiseerd.

In opdracht van de Van Adrighem Group is INSPIRE verantwoordelijkheid voor de gehele herontwikkeling van het terrein. In samenwerking met Studio for New Realities is er een definitief masterplan opgesteld. In 2021 zullen de eerste bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Het gebied zal gaan functioneren als volwaardige stadswijk waarbij wonen, werken, productie, onderwijs en cultuur gecombineerd zullen worden. Hierbij zal ingezet worden op ‘slimme combinaties’ waarbij gebouwen optimaal benut worden. Gedurende deze herbestemming krijgen ook stakeholders (omwonenden, bedrijven, gemeente Vlaardingen) de gelegenheid om input te geven op het masterplan, middels een participatietraject.

De vorderingen van de ontwikkeling zijn te volgen op de website Toekomst Unileverterrein door hier te klikken. INSPIRE werkt in deze herontwikkeling onder andere samen met Studio for New Realities, Rho Adviseurs voor leefruimte, Kickstad. (Beelden: © Studio for New Realities)