Herontwikkeling Unilever Research & Development campus Vlaardingen

Plot Unilever R&D campus Vlaardingen
Opdrachtgever

Van Adrighem Group

Omvang

7 hectare, ca. 60.000m2 bestaande bebouwing

Werkzaamheden

Gedelegeerde projectontwikkeling

Categorie
Commercieel vastgoed, Herbestemming, Wonen
Project

Na ruim 60 jaar zal Unilever Research & Development eind 2019 haar huidige locatie, en tevens geboortegrond van het bedrijf, in Vlaardingen verlaten. Het vrijgekomen terrein, gekocht door Van Adrighem Group, zal ontwikkeld gaan worden tot een dynamisch nieuwe stuk stad.

In opdracht van de Van Adrighem Group is INSPIRE verantwoordelijkheid voor de gehele herontwikkeling van het terrein. In samenwerking met Studio for New Realities zal er eind 2019 een definitief masterplan opgesteld zijn. In 2021 zullen de eerste bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Het gebied zal gaan functioneren als volwaardige stadswijk waarbij wonen, werken, productie, onderwijs en cultuur gecombineerd zullen worden. Hierbij zal ingezet worden op ‘slimme combinaties’ waarbij gebouwen optimaal benut worden. Gedurende deze herbestemming krijgen ook stakeholders (omwonenden, bedrijven, gemeente Vlaardingen) de gelegenheid om input te geven op het masterplan, middels een participatietraject.

De vorderingen van de ontwikkeling zijn te volgen op de website Toekomst Unileverterrein door hier te klikken.