Sloop gestart op District U Vlaardingen

Sloop gebouw E District U

Vlaardingen, 26 oktober 2021 – Er is gestart met de sloopwerkzaamheden op District U. En wel met gebouw E dat plaats maakt voor de tijdelijke woningen. Na een periode van asbestsanering waarbij onder strikte veiligheidsomstandigheden het asbest is verwijderd en afgevoerd, is het gebouw volledig gestript. Hierbij werden de verschillende materialen in het gebouw van elkaar gescheiden en vanuit een circulaire gedachte als gescheiden afvalstromen afgevoerd en verwerkt. Daarna is met een rupskraan het ‘grove’ machinale werk begonnen. De eerste vleugel is inmiddels volledig gesloopt en naar verwachting is heel gebouw E in de komende vier weken gedemonteerd. Daarna wordt het nog aanwezige puin vermalen en op het terrein opgeslagen om later gebruikt te worden voor bijvoorbeeld het aanleggen van bouwwegen op de locatie. Nadat de sloop van gebouw E gereed is, wordt gestart met de werkzaamheden aan de kop van gebouw B. Voor dit onderdeel is de sloopvergunning al verleend, waardoor de sloop in één stroom uitgevoerd kunnen worden. Klik hier voor meer informatie.