Filosofie

De dynamiek van de stad

De stad is mooi. Het is een dynamische, complexe omgeving. Het leven speelt zich af in de stad. Wonen, werk, ontspanning en cultuur zijn nauw met elkaar vervlochten in een beperkte ruimte. Een goed gebouw past in die omgeving, past de gebruikers. Dit is het uitgangspunt voor het bedenken van nieuwe en betere gebouwen.

Gebouwen voor de toekomst

Gebouwen zijn er niet alleen voor de huidige gebruikers, maar ook voor de toekomst, de volgende generatie. Dat is niet eenvoudig, de wereld verandert snel. In de levensduur van een gebouw verandert er veel. Flexibiliteit, anticiperen is daarom belangrijk. Gebouwen moeten de tijd gemakkelijk kunnen weerstaan. Wanneer nodig moeten zij zich aan kunnen passen. INSPIRE kijkt vooruit en houdt rekening met toekomstig gebruik. In onze ogen is energieneutraal en duurzaam niet meer de toekomst maar nu.

Gebouwen in dienst van de gebruiker

Gebouwen halen hun waarde uit de wijze waarop ze de gebruikers ondersteunen. Het is de kunst een gebouw zo te maken dat het de gebruiker optimaal ten dienst staat. De beste belegging in vastgoed is wanneer de gebruiker het meest tevreden is over het gebouw. INSPIRE wil gebouwen die niet alleen de gebruiker ondersteunen, maar waar deze ook van kan gaan houden.

Complex

INSPIRE richt zich op binnenstedelijke ontwikkeling. Dit zijn complexe projecten. Vaak zijn het financieel moeilijk rendabele projecten en er is sprake van gecompliceerd eigendom. In de stad spelen omgevingsfactoren een belangrijke rol. Projecten hebben te maken met belangengroeperingen, direct omwonenden. Bouwlogistiek is een belangrijke factor. Tot slot spelen overheid en beleid een grote rol. Dit alles in een continu veranderende omgeving. Hoe kan een dergelijk project in goede banen geleid worden?

Werkwijze

INSPIRE maakt dit mogelijk door complexe projecten hanteerbaar te maken. Niet door zaken te versimpelen maar door een gedegen analyse van het probleem. Toekomstscenario’s worden concreet uitgewerkt. Hiermee wordt de basis voor een solide strategie gelegd.

Deze aanpak leidt tot:

  • beheersing van risico’s
  • scherp neerzetten van doelen
  • een korte doorlooptijd
  • optimalisering van opbrengsten en minimalisering van kosten

Regisseur

INSPIRE is als regisseur actief in stedelijke ontwikkeling. INSPIRE ontwikkelt gebouwen waar mensen van houden, waar ze zich thuis voelen en optimaal kunnen presteren. In de rol van adviseur, gedelegeerd opdrachtgever of turnkey ontwikkelaar realiseren we gebouwen die de tijd kunnen weerstaan. Voor vastgoedeigenaren, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, bedrijven en particulieren.