WERKNEMER AAN HET WOORD | ONTWIKKELAAR CISCA DE JONG

Cisca werkt sinds 1 juli 2021 als senior ontwikkelaar voor INSPIRE Real Estate. Na haar opleiding bouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam studeerde Cisca af als architect aan de Technische Universiteit in Delft. Na een aantal jaren als architect werkzaam geweest te zijn, rolde zij de corporatiesector in waar ze verschillende rollen vervulde. De laatste jaren werkte ze aan grote renovatie-, transformatie- en nieuwbouwprojecten.

Cisca: “Ik heb altijd een fascinatie voor gebouwen gehad. Hoe zitten gebouwen in elkaar? Wat kun je ermee? Slopen of juist behouden of een combinatie van beide. Als ontwikkelaar kan ik mijn creativiteit hierin volop kwijt. Geen project is hetzelfde, ook al verlopen bouwprocessen grotendeels op dezelfde wijze. Juist onverwachte wendingen en de complexe binnenstedelijke context waarbinnen wij werken, vormen voor mij de uitdaging. Hoe ingewikkelder het wordt, hoe leuker ik het vind.”

Na 10 jaar in de corporatiesector maakte Cisca de switch naar INSPIRE. “De manier waarop INSPIRE werkt aan grootschalige herontwikkeling van terreinen die hun functie hebben verloren, was voor mij de reden om de overstap te maken. Het hele proces vanaf het maken van een ontwikkelvisie tot aan het uitvoeren van de daadwerkelijke opstalontwikkeling is mateloos interessant. Het werken aan al die verschillende schaalniveaus is ontzettend leuk.”

Cisca werkt binnen INSPIRE aan diverse woningbouwontwikkelingen in Rotterdam, Oude-Tonge en Vlaardingen. Deels projecten voor eigen rekening en risico, deels projecten waar INSPIRE als gedelegeerd ontwikkelaar optreedt. Daarnaast werkt zij aan de ontwikkeling van middelgrote bedrijfshuisvesting op diverse plekken binnen Vlaardingen en een parkeergebouw binnen District U.

Zie voor meer informatie haar LinkedIn profiel.