CRAIBOSCH BLARICUM – Plenaire presentatie & dialoogsessies

Blaricum, 14 februari 2024 – Tijdens een bijeenkomst op woensdagavond 14 februari in het voormalige ziekenhuis zijn de omwonenden, belanghebbenden en andere stakeholders bijgepraat over de vordering van de planvorming op het voormalige Tergooi terrein. Deze bijeenkomst was het vervolg op de eerdere participatie die is georganiseerd ten tijde van het opstellen van de ontwikkelvisie.

Tijdens een plenaire presentatie zijn de aanwezigen meegenomen in:

  1. Het verschil tussen de eerste Nota van Randvoorwaarden en de Nota van Randvoorwaarden die uiteindelijk is vastgesteld door de gemeenteraad;
  2. De verdere vertaling van de ontwikkelvisie naar het concept Stedenbouwkundig Plan dat er nu ligt;
  3. Hoe de input van de personen en partijen die we destijds hebben gesproken, is meegenomen in het concept Stedenbouwkundig Plan.

Daarnaast zijn kleine groepen met elkaar aan tafel gaan zitten in zogenaamde dialoogsessies om gezamenlijk te reflecteren op het concept Stedenbouwkundig Plan. Er zijn ideeën gedeeld over een aantal onderwerpen uit de Nota van Randvoorwaarden en aan de tafels is er ruimte geboden voor reflectie en vragen over de herontwikkeling van het terrein.

Voortraject
In 2020 is, in samenwerking met de gemeente Blaricum, begonnen met het maken van plannen voor deze locatie. De gemeente heeft een Nota van Randvoorwaarden opgesteld, waarin de randvoorwaarden beschreven stonden die gelden voor de herontwikkeling van dit terrein. Vervolgens is een ontwikkelvisie opgesteld met daarin eerste ideeën en schetsen voor de toekomst van dit terrein. In deze periode zijn omwonenden, belanghebbenden en andere stakeholders geconsulteerd. Inmiddels zijn er weer een aantal stappen gezet. Na intensief overleg met de gemeente over de invulling van een aantal randvoorwaarden is de Nota van Randvoorwaarden aangepast. De nieuwe Nota is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2023. Na deze vaststelling is begonnen met het opstellen van de opvolging van de ontwikkelvisie: het concept Stedenbouwkundig Plan. In dit plan is ook de input van de personen en partijen die twee jaar geleden zijn geconsulteerd, meegenomen.

Vervolg participatie
Na de bijeenkomst van 14 februari volgen nog twee participatiemomenten: een inloopuur en een presentatie van het Stedenbouwkundig Plan.

Klik hier voor meer informatie.