Disclaimer

Deze website en alle informatie op deze website bevat beperkte en/of bevoorrechte informatie en is alleen bedoeld voor geautoriseerde screening en/of vertrouwelijke presentatie naar goeddunken van inspire* real estate. Als u niet de beoogde waarnemer van deze website bent, mag u deze niet verspreiden, wijzigen, kopiëren/plagiaat plegen of actie ondernemen op basis van deze website, tenzij dit is toegestaan door inspire* real estate. Geen van de materialen op deze website mag worden gebruikt, gereproduceerd of verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch, zonder schriftelijke toestemming van inspire* real estate. inspire* real estate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, ongeacht of deze is veroorzaakt door:

  • Toegang tot of andere gerelateerde acties tot deze website.
  • Alle links en/of materialen die aan deze website zijn verstrekt/bijgevoegd.

Alles wordt in het werk gesteld om de website goed te laten werken. inspire* real estate neemt echter geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten onze macht.

Alle rechten voorbehouden.