Inloopbijeenkomst #02 herontwikkeling gebied tussen de Capelleweg en de Mercuriuslaan in Oude-Tonge

Oude-Tonge, 24 januari 2024 – Op 24 januari organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee een tweede inloopbijeenkomst in de Grutterswei in Oude-Tonge. Op woensdag 27 september 2023 was er een inloopbijeenkomst over de woningbouwontwikkelingen bij de Capelleweg en de Mercuriuslaan in Oude-Tonge. In deze plannen wordt mogelijk een wijziging doorgevoerd.

Plangebied
Het plangebied bestaat uit twee voormalige bedrijfspercelen, een voormalig schoolgebouw en een stuk braakliggende grond. Het gebied is in eigendom bij vier verschillende partijen, waaronder de gemeente zelf. Ten Brinke inspire* Vastgoedontwikkeling is eigenaar van het voormalige schoolgebouw. Alle partijen hebben de ambitie om het terrein te herstructureren naar woningbouw. Dit sluit goed aan bij de woningbouwopgave die de gemeente de komende jaren moet vervullen. Hierbij de plattegrond van het plangebied:

Plangebied tussen Capelleweg en Mercuriuslaan in Oude-Tonge

Onderzoek naar realisatie sociale huurwoningen
Op dit moment onderzoeken wij samen met de woningcorporatie Oost West Wonen de mogelijkheden om binnen de nieuwbouwplannen sociale huurwoningen in een appartementengebouw te realiseren. Het betreft een drie-laags gebouw met ongeveer 40 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. Het gebouw komt in de plaats van de huidige sociale huurwoningen, aan de Mercuriuslaan 2-14 te Oude-Tonge.

Ontwerpbestemmingsplan
Van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Capelleweg Oude-Tonge’ ter inzage. De stukken staan op www.goeree-overflakkee.nl/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanmelden inloopbijeenkomst
Bent u benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen van dit woningbouwproject? Kom dan naar de inloopbijeenkomst en meld u aan via onderstaande link: https://www.goeree-overflakkee.nl/ontwerpbestemmingsplan-capelleweg-oude-tonge