Inloopbijeenkomst #01 herontwikkeling gebied tussen de Capelleweg en de Mercuriuslaan in Oude-Tonge

Oude-Tonge, 27 september 2023 – Op 27 september organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee een inloopbijeenkomst in de Grutterswei in Oude-Tonge. Het doel van de bijeenkomst is om omwonenden en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken rondom de herontwikkeling van het gebied tussen de Capelleweg en de Mercuriuslaan in Oude-Tonge. Tijdens de inloopbijeenkomst laat de gemeente de stedenbouwkundige opzet van het plan zien en is er alle ruimte om vragen te stellen en reacties te geven.

Het plangebied bestaat uit twee voormalige bedrijfspercelen, een voormalig schoolgebouw en een stuk braakliggende grond. Het gebied is in eigendom bij vier verschillende partijen, waaronder de gemeente zelf. Ten Brinke inspire* Vastgoedontwikkeling is eigenaar van het voormalige schoolgebouw. Alle partijen hebben de ambitie om het terrein te herstructureren naar woningbouw. Dit sluit goed aan bij de woningbouwopgave die de gemeente de komende jaren moet vervullen. Hierbij de plattegrond van het plangebied:

Gebied tussen Capelleweg en Mercuriuslaan

Het project omvat in totaal ongeveer 150-175 woningen, bestaande uit koopwoningen in verschillende prijsklassen en sociale huurwoningen. Er is sprake van divers woningaanbod. Naast de geplande woningen is in het noordelijke deel van het plangebied rekening gehouden met de mogelijkheid een maatschappelijke en/of dienstverlenende functie te huisvesten.

De volgende stappen worden gezet om te komen tot realisatie van dit woningbouwplan:

  • We organiseren een informatiebijeenkomst voor de dorpsraad, direct omwonenden en andere geïnteresseerden. Voor de dorpsraad zijn de plannen al gepresenteerd en positief ontvangen. Op 27 september vindt de informatiebijeenkomst voor inwoners plaats. Zowel de ontwikkelende partijen als de gemeente geven daarbij een toelichting op de plannen en stellen betrokkenen in de gelegenheid vragen te stellen en hun mening te geven.
  • Vervolgens wordt de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan voorbereid. Hier kan eind van het jaar op gereageerd worden. De verwachting is dat dit in het laatste kwartaal van dit jaar plaatsvindt voor een periode van 6 weken. In die periode kunnen dan eventuele zienswijzen worden ingediend.
  • In het 1e kwartaal van 2024 hopen we de vaststelling van het bestemmingsplan te hebben afgerond.

 

Voor meer informatie over het project klik hier.