Nieuwe partner in de ontwikkeling van de voormalige R&D campus van Unilever in Vlaardingen

Vlaardingen, 25 september 2020 – Familiebedrijf Leyten is begin 2020 als 50%-partner ingestapt in de ontwikkeling van de voormalige R&D campus van Unilever in Vlaardingen. Van Adrighem en Leyten zijn van plan om op het voormalige Unileverterrein aan de Nieuwe Waterweg in Vlaardingen een grootschalige gebiedsontwikkeling te realiseren. Van Adrighem startte in 2019 samen met ontwikkelaar inspire* real estate de plannen voor het gebied van ruim 7 hectare. De plannen voorzien onder meer in de realisatie van 650 woningen, 120 zorgwoningen, 8.500 m2 scholen, een offshore-cluster, horeca, een multifunctionele sportaccommodatie, kantoren en een stadspark.

District U
Het masterplan voor de nieuwe stadswijk genaamd District U is in samenspraak met de gemeente Vlaardingen, de omwonenden en belanghebbenden onder regie van Studio for New Realities tot stand gekomen. Het gebied heeft grote potentie om bij te dragen aan de ontwikkeling van Vlaardingen en de Rivierzone. Het creëert de overgang tussen stad en haven, wat invulling geeft aan de langgekoesterde wens om de stad te verbinden met de rivier. District U combineert een prettige openbare ruimte en grotendeels autovrije verblijfsruimte met circa 25 zelfstandige bouwblokken. Veelal nieuwbouw maar het bestaande hoofdgebouw van 30.000 m2 zal worden getransformeerd en een aantal andere waardevolle gebouwen op het terrein zullen ook behouden blijven.

Partners
Leyten is begin 2020 als 50 procent-partner in het project gestapt. Samen met Van Adrighem zullen zij de beoogde ontwikkeling verder gaan vormgeven. De familiebedrijven streven naar een langetermijncommitment in het gebied door gezamenlijk 200-300 van de woningen en mogelijk overige programmaonderdelen in belegging te houden. Leyten werd bij de toetreding tot het project geadviseerd door Michael Warmelink. inspire* blijft als gedelegeerd ontwikkelaar namens Van Adrighem betrokken bij het project.

Klik hier voor meer informatie.