Ontwerpbestemmingsplan ‘Capelleweg Oude-Tonge’ in procedure

Oude-Tonge, 19 december 2023 – Woningbouw aan de Capelleweg in Oude-Tonge is weer een stap dichterbij. Het gebied tussen de Mercuriuslaan en de Capelleweg in Oude-Tonge is een herontwikkelingslocatie waar woningbouw en een maatschappelijke functie worden beoogd. In de huidige situatie is er binnen het plangebied voornamelijk bedrijvigheid aanwezig.

In dit bestemmingsplan wordt uitgegaan van de bouw van maximaal 185 woningen. Het betreft koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen, waarvan een deel in het sociale segment. De joint venture Ten Brinke inspire* Vastgoedontwikkeling heeft een deel van het gebied in eigendom. Met ingang van 20 december wordt het bestemmingsplan voor eenieder ter inzage gelegd. Op 24 januari 2024 organiseren we een volgende inloopavond. Iedereen is dan welkom om de plannen in te zien!

Klik hier voor meer informatie over het project.

Een mooie samenwerking tussen Gemeente Goeree-Overflakkee, wUrck architectuur stedenbouw landschap, Compagnon Projectontwikkeling, BRAVE Projectontwikkeling, Truijers Vastgoedontwikkeling & Oost West Wonen.