Participatiebijeenkomst De Borgh

Zevenbergen, 22 mei 2024 – Tijdens deze participatiebijeenkomst zijn de plannen voor de herontwikkeling van De Borgh in Zevenbergen gepresenteerd aan (direct) omwonenden in een inloopbijeenkomst. Al eerder (in 2020) zijn de buurt en andere belanghebbenden geïnformeerd over mogelijke ontwikkelplannen voor De Borgh. Deze plannen gingen destijds nog uit van 2 verschillende modellen met enkel woonprogramma. Na deze bijeenkomst is het een periode stil geweest. Inmiddels zijn er weer een aantal belangrijke stappen gemaakt in het proces voor De Borgh.

In het nieuwe plan zal de sporthal worden gesloopt om plaats te maken voor een uitbreiding van hotel De Borgh met hotelkamers en shortstay en een appartementencomplex gericht naar het water. Inmiddels is er door de gemeente Moerdijk (College van Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad) een startdocument goedgekeurd en een intentieovereenkomst tussen gemeente Moerdijk en eigenaar getekend.

De omwonenden zijn tijdens deze avond meegenomen in de plannen, waarbij waardevolle input is verzameld. De input die is opgehaald is in een participatieverslag verzameld. Tijdens de volgende bijeenkomst wordt medegedeeld hoe deze input in de plannen zijn verwerkt.