PERSBERICHT | Albeda, Lentiz en gemeente Vlaardingen kopen grond voor nieuwe onderwijscampus in District U

Vlaardingen, 26 januari 2024 – Tijdens een feestelijke bijeenkomst hebben Albeda, Lentiz en Gemeente Vlaardingen vandaag getekend voor de aankoop van een stuk grond op locatie in District U, waar de komende jaren een nieuw onderwijsgebouw gerealiseerd wordt. Wethouder Jacky Silos vertelt: ‘We zijn blij met deze grote stap om van Vlaardingen een echte mbo-stad te maken. De nieuwe locatie bij District U leent zich perfect voor de samensmelting van werken, leren en het doorontwikkelen van onderwijs in Vlaardingen. We kijken uit naar wat komen gaat en gaan door met mooie ontwikkelingen!”.

District U
Het voormalig Unilever-terrein wordt door ontwikkelcombinatie Van Adrighem – Leyten (ALV) getransformeerd tot een nieuw stadsdeel waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Martijn van Sluijters, ALV: “Voor een stadswijk als District U is het belangrijk om verschillende activiteiten dicht bij elkaar te hebben. Wonen, werken én leren. Dat is wat een stad maakt en dat is de dynamiek die wij hier voor ons zien. Daarom zijn we erg blij met de komst van Albeda en Lentiz. Het is nu aan die partijen om een prachtig onderwijsgebouw aan District U en Vlaardingen toe te voegen.”

Onderwijs en doorlopende leerlijn
Op een centrale plek bij de toekomstige entree van District U komt een nieuw schoolgebouw waar Lentiz (vmbo en mbo) en Albeda (mbo) samen gaan zorgen voor onderwijs met een doorlopende leerlijn. Een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat lesstof goed op elkaar aansluit bij de overgang van het voortgezet naar het beroepsonderwijs. Het mbo-onderwijs in Vlaardingen richt zich momenteel met name op de sectoren food, technologie en zorg. Zo is eerder onder meer de Food Innovation Academy (FIA) opgericht, waarin onderwijs en het bedrijfsleven samenwerken. Rick van Dam, voorzitter Raad van Bestuur Lentiz: “De doorlopende leerlijn van ons vmbo naar het mbo van Albeda (zorg) op de nieuwe beroepscampus op District U biedt onze leerlingen een overzichtelijke leerroute. Dit in aanvulling op de doorlopende leerlijnen van de vmbo- naar de mbo-opleidingen van Lentiz (food en technologie) en Albeda (bakkersopleiding) bij de Food Innovation Academy. De goede en intensieve samenwerking met de diverse onderwijspartijen, bedrijven en de gemeente zorgt ervoor dat we deze belangrijke stappen met elkaar in Vlaardingen kunnen zetten”. Ook Albeda is trots op deze ontwikkeling: “We verheugen ons dat we deze stap gaan zetten, omdat deze samenwerking prachtige perspectieven opent voor de jongeren in Vlaardingen en omstreken,” aldus Ron Kooren, voorzitter van het College van Bestuur van Albeda.

Van samenwerking naar koop
Een jaar geleden maakten gemeente Vlaardingen, Albeda, Lentiz en ALV afspraken om de komst en realisatie van onderwijs naar District U verder met elkaar te onderzoeken. Een zorgvuldige uitwerking van de plannen heeft nu geresulteerd in de aankoop van de locatie binnen District U. Op de locatie die is aangekocht was initieel ook een woontoren gepland. Om de ontwikkeling van onderwijs en sporthal alle benodigde ruimte te geven zijn de partijen overeengekomen dat de woontoren verplaatst wordt binnen de plannen voor District U.

Voor meer informatie over District U klik hier.