PERSBERICHT | Start bouw tijdelijke woningen Pagelaan Utrecht

Utrecht, 20 december 2023 – Op woensdag 20 december markeerde wethouder De Vries, samen met ontwikkelaars Janssen de Jong Projectontwikkeling, inspire*, van Adrighem en Leyten de start van de bouwwerkzaamheden voor een complex van 280 tijdelijke woningen aan de Pagelaan. Ook buurtbewoners waren aanwezig bij deze mijlpaal.

Aan Pagelaan 1, aan de rand van Hoograven-Zuid, worden voor een periode van maximaal tien jaar tijdelijke woningen geplaatst. Op deze locatie stond voorheen een ROC-schoolgebouw. Het project, dat de naam ‘Fairland Studios’ krijgt, bestaat voor het grootste deel uit zelfstandige studio’s van circa 27m2 met eigen keuken en badkamer. Met dit project worden 280 sociale huurwoningen toegevoegd aan de stad. De woningen zijn bedoeld voor starters en studenten. Een deel van de woningen gaat naar jongvolwassenen met een kwetsbare achtergrond en jongvolwassen statushouders die klaar zijn om de stap naar zelfstandig wonen te zetten.

Dennis de Vries, wethouder Wonen: “Deze woningen dragen bij aan het verminderen van de woningnood, en dat is hard nodig. Ik spreek veel jongeren die vastzitten omdat ze geen eigen woning kunnen krijgen. Naar verwachting krijgen de bewoners in de zomer van 2024 de sleutel. We doen echt alles wat in ons bereik ligt om te zorgen dat er meer sociale huurwoningen bijkomen. Naast het plaatsen van tijdelijke woningen, blijven we ons inzetten voor het realiseren van permanente nieuwbouw. Ook kijken we samen met corporaties hoe we de bestaande woningen beter kunnen benutten.”

Planning 
Fairland Studios bestaat uit bestaande studio’s die worden hergebruikt. Deze studio’s staan deels al op de locatie, maar worden buiten Utrecht opgeknapt en vernieuwd. De woningen worden in twee fases opgebouwd aan de Pagelaan. Ook het grondwerk, heiwerk en de aanleg van de fundering zal in twee fases plaatsvinden. Het gehele project is naar verwachting klaar in augustus 2024.

Kunstwerk
Op één van de gevels van het project wordt een kunstwerk gerealiseerd. In de loop van 2024 kunnen buurtbewoners meedenken over de invulling hiervan.

Verhuur en beheer
Zodra Fairland Studios aan de Pagelaan klaar is voor bewoning, zal vastgoedspecialist Gapph ze gaan verhuren en beheren als huismeester. Daarnaast zet Gapph zich samen met partijen in de stad in voor een prettige leefomgeving voor de nieuwe en bestaande bewoners van de buurt. Ook maken we afspraken met onder andere zorgaanbieders, Nidos en het buurtteam om te zorgen dat er begeleiding is voor jongvolwassenen met een kwetsbare achtergrond. Meer informatie over tijdelijk wonen en inschrijven is te vinden op www.utrecht.nl/tijdelijkwonen.