Archive

Herontwikkeling Rijnstate Zevenaar
Nieuwbouw en herontwikkeling (deel van) Rijnstate ziekenhuis Zevenaar
20 april, 2020

In Zevenaar (Arnhem) bevindt zich een medisch cluster waar het Rijnstate ziekenhuis, de Liemerije, Iriszorg, GGNet en een huisartsenpost zijn gevestigd. Rijnstate wil de samenhang tussen functies vergroten en het profiel van de locatie versterken. In opdracht van SF is INSPIRE verantwoordelijk voor de herontwikkeling van...


Lees verder
Herontwikkeling Unilever Research & Development campus Vlaardingen
20 september, 2019

Eind 2019 verliet Unilever Research & Development na zestig jaar haar geboortegrond in Vlaardingen. Een verlies voor de werkgelegenheid en economie van stad, maar tegelijkertijd een geweldige kans om een nieuw stadsdeel te ontwikkelen waar wonen, werken en publieke programma’s samenkomen en elkaar versterken, en...


Lees verder
Fort Isabella te Vught
Herontwikkeling Fort Isabella Vught
04 september, 2018

Het goed uitgedachte zorgplan van twee Vughtenaren, tevens de huidige eigenaren van het terrein, is de basis van de herontwikkeling van Fort Isabella in Vught. Klik hier voor een goede introductie van dit concept. De Isabella Groep zal dit terrein herontwikkelen zodat wonen, zorg, werken en...


Lees verder
Verkeersweg Harderwijk
Verkeersweg Harderwijk
02 augustus, 2017

INSPIRE Real Estate heeft voor een particuliere eigenaar een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de herontwikkeling van zijn vastgoed. Naast het opstellen van een programmatisch kader, welke uitgewerkt is in schetsplannen in samenwerking met Cell Studio Architecten, zijn deze eerste plannen ook financieel doorgerekend. Het betreft hier...


Lees verder
Fatimastraat Breda
02 augustus, 2017

INSPIRE Real Estate heeft voor een particuliere eigenaar een onderzoek gedaan naar de ontwikkelmogelijkheden op de gronden waar voorheen het bedrijf van deze eigenaar was gevestigd. In samenwerking met Lichtstad Architecten zijn verschillende schetsontwerpen gemaakt voor de invulling van de locatie met woningen. Doel van...


Lees verder
Herontwikkeling Prins Bernardpaviljoen Breda
09 juli, 2017

De huidige eigenaar van het Prins Bernardpaviljoen, het Rijksvastgoedbedrijf, heeft de ambitie uitgesproken om het paviljoen op een nader te bepalen tijdstip in de verkoop te zetten. In samenwerking met The Cloud Collective heeft INSPIRE een visiedocument opgesteld welke weergeeft wat de kwaliteiten van de locatie...


Lees verder
Huisvesting Caribische ouderen Rotterdam
11 december, 2015

Het doel van Stichting Zorgcocon Kuido pa Ansiano is het opzetten van een kleinschalige woonvorm voor onze hulpbehoevende oudere en dementerende Caribische ouderen die in Nederland wonen. Kuido pa Ansiano betekent in het Papiaments ‘zorg voor ouderen’. INSPIRE adviseert de stichting pro bono bij het...


Lees verder