Herontwikkeling deel Rijnstate

Opdrachtgever:

Berkley Zevenaar B.V.

Plaats:

Zevenaar

Omvang:

ca. 4.000m2 transformatie + ca. 5.000m2 nieuwbouw

Werkzaamheden:

Gedelegeerde projectontwikkeling

Start:

2019

Oplevering:

in ontwikkeling

Categorie:

herbestemming, zorg.

In Zevenaar (Arnhem) bevindt zich een medisch cluster waar het Rijnstate ziekenhuis, de Liemerije, Iriszorg, GGNet en een huisartsenpost zijn gevestigd. Rijnstate wil de samenhang tussen functies vergroten en het profiel van de locatie versterken.

In opdracht van SF is INSPIRE verantwoordelijk voor de herontwikkeling van de voormalige somatiekafdeling van het Rijnstate ziekenhuis naar circa 50 kamers kortdurend verblijf met zorg en voor de ontwikkeling van een nieuwbouwopgave ter plaatse van de parkeerplaats ten behoeve van circa 50 zorgwoningen.

De transformatieopgave is onderdeel van de geplande herprofilering van de Rijnstate locaties ten behoeve van het verduurzamen van Rijnstate Zevenaar. Rijnstate wil een concentratie van selectieve klinische zorg en bijbehorende dagbehandeling bundelen op deze locatie. Daaromheen worden voorzieningen gerealiseerd die gebruik maken van de aantrekkingskracht van dit profiel en die het geheel versterken.

INSPIRE werkt in deze ontwikkeling onder andere samen met Wiegerinck Architecten, Archimedes Bouwadvies en Totaal Techniek Groep.