Herontwikkeling voormalig HBC

Opdrachtgever:

ASR Real Estate

Plaats:

Amersfoort

Omvang:

ca. 11.000m2 BVO

Werkzaamheden:

Gedelegeerde projectontwikkeling

Start:

2020

Oplevering:

2021

Categorie:

herbestemming, retail.

In opdracht van a.s.r. heeft INSPIRE Real Estate gewerkt aan de herontwikkeling van het voormalige Hudson’s Bay pand aan de Utrechtsestraat 27 in Amersfoort.

Het warenhuis is in 1934 gebouwd naar ontwerp van architect Jan Kuyt en behelst een bruto vloeroppervlak van circa 11.000m2 verdeeld over een kelder, begane grond en 3 verdiepingen. Het warenhuis is onlosmakelijk verbonden met het winkelcentrum aan het St. Jorisplein. Het pand bestaat uit verschillende monumentale elementen en is een beschermd stadsgezicht. Het gebouw is in twee delen te onderscheiden; het monumentale deel met de vide, het trappenhuis en de balustrade en het nieuwbouw gedeelte dat er later bij is gebouwd.

De bouw van het warenhuis in 1934 betrof een schaalvergroting in de gevelwand van de Utrechtsestraat, maar door een kleinschalige detaillering en het aanbrengen van een hoogopgaande kap is getracht bij het karakter van de historische binnenstad van Amersfoort aan te sluiten. Het pand is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een warenhuis in Amsterdamse School stijl, waarbij met name de vide met de lichtkoepel en de interne trappartij waardevolle interieuronderdelen zijn.

Het gebouw was in eigendom van ASR Utrecht Real Estate Investments Netherlands B.V. (a.s.r.) en voorheen volledig verhuurd aan Hudson’s Bay. Vanwege het faillissement van Hudson’s Bay is het pand eind februari 2020 volledig leeggekomen. Het pand wordt tijdelijk verhuurd aan De KOOPman, de nieuwste formule van The Sting Companies.

INSPIRE Real Estate heeft in opdracht van a.s.r. een herverkaveling van het pand onderzocht in combinatie met een gedeeltelijke transformatie naar woningen. Het pand en het plan is door a.s.r. verkocht aan Reshape Properties die de plannen verder technisch uitontwikkelen en daadwerkelijk realiseren.

Klik hier voor meer informatie over de verkoop.

INSPIRE werkt in deze herontwikkeling samen met Aerde Borgert Architecten, Pieters Bouwtechniek, Boersema Installatie Adviseurs, MVH Adviseurs, Total Cost Bouwadvies, Lammerink Installatiegroep, Warmtebouw en aannemer Van Zoelen.