Ontwikkeling Offshore Service Base

Opdrachtgever:

Gould Offshore Service Base B.V.

Plaats:

Vlissingen

Omvang:

ca. 3.000m2

Werkzaamheden:

Gedelegeerde projectontwikkeling

Start:

2019

Oplevering:

2021

Categorie:

commercieel vastgoed.

In opdracht van GOULD Offshore Service Base B.V. ontwikkelt INSPIRE een Offshore Service Base voor GOULD Windpark Services in de binnenhavens van Vlissingen.

De windparken die voor de kust van Borssele worden gerealiseerd bieden enorme kansen voor Zeeuwse bedrijven die actief zijn in de offshore wind sector, inclusief een brede groep toeleveranciers en constructiebedrijven daar omheen. De offshore windprojecten op de Noordzee worden veelal vanuit de gunstig gelegen haven van Vlissingen gefaciliteerd. De Zeeuwse havens hebben de ambitie om uit te groeien tot centraal onderhoudscentrum voor windmolens op zee. De verwachting is dat er veel nieuwe banen komen in het kader van beheer en onderhoud, ook voor andere windparken dan Borssele. Er moet minimaal 25 jaar onderhoud gepleegd worden aan windpark Borssele, onderhoudsschepen dienen permanent heen en weer te varen in verband met technische controles en aanpassingen en ook de conservering moet op peil blijven. In 2016 onderkende GOULD Windpark Services de noodzaak voor de toekomstige ontwikkeling van een onderhoudshub, gelet op de voornoemde ontwikkelingen. Het bedrijf GOULD Windpark Services heeft zich in tussentijd ontwikkeld tot een volwaardig partner van erkende offshore windbedrijven. De activiteiten van GOULD zijn onder meer het leveren van windtechnicians door heel Europa, zowel op land als op zee. Voor deze werkzaamheden biedt men ook de verhuur aan van specialistische installatietools uit eigen inventaris. Tevens biedt men totaaloplossingen op gebied van logistiek, zwaar transport en hijswerk.

De onderhoudshub, ook wel Offshore Service Base genoemd, heeft een programma van ca. 3.000m2 kantoren, 60 kamers personeelsaccommodatie, 2 leslokalen, ca. 1.400m2 trainingsruimte en 1.000m2 warehouse. En zal worden gerealiseerd aan de Visserijkade/Prins Hendrikweg. Voor het gebruik van de kades is een huurovereenkomst met de gemeente Vlissingen gesloten. Na oplevering zal de Offshore Service Base bij voorkeur voor meerjarige contracten gesplitst worden verhuurd aan de potentiele offshore wind contractors/park ontwikkelaars en aangestelde onderhoudspartijen. De klanten van GOULD zullen voor langere tijd een gedeelte van de capaciteit en ruimte afnemen, terwijl GOULD verantwoordelijk zal blijven voor veiligheid, milieu en exploitatie van de Offshore Service Base. De locatie is onderdeel van de Kenniswerf, dat samen met het Scheldekwartier en de Buitenhaven deel uitmaakt van de Stadshaven van Vlissingen. De visie bestaat om hier één samenhangend gebied van te maken, waarbij de maritieme bedrijvigheid weer zichtbaar wordt gemaakt door middel van een open bebouwing.

INSPIRE werkt in deze ontwikkeling samen met Archikon uit Goes.