Revitalisering van winkelcentrum Paletplein gestart

Tilburg, 15 mei 2017 – De revitalisering van het winkelcentrum Paletplein is van start gegaan. Na een jaar lang intensief alle plannen voorbereid en besproken zijn tussen alle betrokken partijen is inmiddels de bouw gestart. Komende periode zal er een Aldi worden gebouwd, een nieuwe passage worden gemaakt om de Aldi met de Albert Heijn te verbinden, een nieuw parkeerterrein worden aangelegd, de bestrating van het winkelgebied worden aangepakt en worden alle luifels en gevels opgewaardeerd.