De Borgh

Opdrachtgever:

Allegre Invest B.V.

Plaats:

Zevenbergen

Omvang:

Uitbreiding hotel + nieuwbouw appartementen

Werkzaamheden:

Gedelegeerde projectontwikkeling

Start:

2022

Oplevering:

in ontwikkeling

Categorie:

commercieel vastgoed, herbestemming, wonen.

De Borgh ligt in het historische centrum van Zevenbergen in de gemeente Moerdijk. De Borgh is een aansprekende locatie en is een multifunctioneel complex waar men kan sporten, overnachten, het aanwezige theater kan bezoeken en gebruik kan maken van het bekende restaurant. Het complex bestaat momenteel uit een hotel met 30 kamers, een restaurant, vergaderfaciliteiten, een theater en een 2-tal sporthallen welke gebruikt worden door verenigingen en scholen in de omgeving. Boven het restaurant zijn een aantal appartementen aanwezig welke verenigd zijn in een VvE.

De gemeente Moerdijk is op een andere locatie binnen Zevenbergen een nieuwe sporthal aan het realiseren. Dit geeft aanleiding om het complex te herontwikkelen en een nieuwe toekomst te geven. De Borgh ligt op 10 minuten rijden van de haven van Moerdijk en dichtbij snelwegen A16 en A17. Het station van Zevenbergen ligt op 500 meter en steden als Antwerpen, Breda, Roosendaal en Rotterdam liggen op maximaal een half uur afstand per auto.

Met de herontwikkeling van De Borgh blijven het hotel, het restaurant, het theater en de bovenliggende appartementen behouden. Op de locatie van de huidige sporthal wordt een uitbreiding van het hotel en een nieuwbouw van appartementen voorgesteld. Een deel van de uitbreiding van het hotel wordt uitgerust met shortstay kamers. Shortstay is beoogd voor de zakelijke doelgroep in Moerdijk en omgeving. Naast de hoteluitbreiding worden er koopappartementen gerealiseerd variërend van 50 tot 110 m2.

Door het slopen van de bestaande sporthal ontstaat er ruimte om de vleugel van het bestaande hotel over de lengte as te spiegelen om daarmee ruimte te maken voor extra hotelkamers. Naast het uitbreiden van het volume wordt het hotel ook opgetopt met 1 laag. Loodrecht op het nieuwe hotelvolume, aan de Molenbergstraat, wordt een vleugel gerealiseerd waar ruimte wordt gemaakt voor shortstay faciliteiten. Deze shortstay faciliteiten geven antwoord op de toenemende vraag naar overnachtingen voor de zakelijke doelgroep in de gemeente Moerdijk.

Aan de zijde van de bestaande parkeerplaats aan de kant van het water wordt een nieuw volume gerealiseerd voor 46 koopappartementen variërend van 50m2 tot 110m2. Aan de binnenzijde tegen de kopse kant van het theater worden aanvullende gemeenschappelijke ruimten gerealiseerd voor het hotel. Er ontstaat zo een carré waar aan de binnenzijde ruimte is voor een mooie binnentuin en wellicht een terras. Het parkeren wordt opgelost op maaiveld rondom het complex en in de bestaande ondergrondse parkeergarage.

Uitbreiding hotel De Borgh

De hotelvleugel van De Borgh wordt met eenzelfde stramien hotelkamers uitgebreid. Hierbij wordt de beukmaat van een bestaande hotelkamer aangehouden als module maat. Door dit stramien direct aan de hotelgang te verbinden wordt de bestaande gang ook gebruikt voor de nieuwbouw, wat de efficiëntie van de ontsluiting verhoogt. Met de opstopping van 1 laag op het bestaande hotel ontstaat zo een uitbreiding van 32 extra hotelkamers en 12 familiekamers bovenop de bestaande 30 kamers. Met het plaatsen van een volume loodrecht op de nieuwbouw van het hotel ontstaat ruimte voor 24 shortstaykamers.

Nieuwbouw appartementen Zwanenzicht

Het appartementencomplex Zwanenzicht kenmerkt zich door zijn lange horizontale volume met een hoogteaccent tot 5 bouwlagen. Het complex bevat 46 koopappartementen met oppervlaktes variërend tussen de 50 m2 en 110 m2. Het gebouw oriënteert zich naar het water toe en is via het binnenhof ontsloten middels een woongalerij. De galerij wordt ontsloten door een entree aan de kopse kant. De appartementen zijn ieder georiënteerd op het water en voorzien van een riante buitenruimte. De appartementen zijn ontworpen voor de doelgroep senioren.

Binnentuin

De (openbare) ruimte rondom De Borgh kent nu een matige kwaliteit van het groen, is er weinig diversiteit in het groen aanwezig en zijn er aan de voorzijde van het hotel zelfs veel plekken zonder groen met veel verharding en een verstopte entree van het hotel. Door het aanleggen van een regentuin rondom de voet van het complex, robuuster groen toe te voegen en meer verbinding te zoeken met het water ontstaat er automatisch een verbetering van de routing voor het langzaam verkeer en een aantrekkelijkere entree en aanzicht van het hotel.

"Restaurant De Borgh Zevenbergen: een perfecte uitvalsbasis voor een heerlijke lunch, uitgebreid diner, heerlijk kopje koffie of een gezellige borrel."

— Kees Quispel

De binnentuin moet aansluiten bij de omgeving en het openbaar gebied. Ook voor het openbaar gebied worden, in overleg met de gemeente Moerdijk, suggesties gedaan voor een kwalitatievere invulling. Hiermee moet er aandacht zijn voor het vergroten van de biodiversiteit en klimaatadaptiviteit (meer variatie, ruimte voor waterberging, verminderen verharding). Ook ontstaat de kans meer aandacht te geven voor langzaam verkeer en de routing rondom het complex. En het versterken van de entree van het hotel en daarmee de zichtbaarheid van De Borgh.
De verblijfskwaliteit van de binnentuin staat centraal, maar er is ook aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Door het organisch ontwerp van de binnentuin wordt er meteen rekening gehouden met onder andere waterberging. Het ontwerp hiervoor voorziet in een bourgondische binnentuin waar specifiek wordt ingezet op een intieme groene verblijfsruimte. Waar de gasten jaarrond kunnen genieten van de verschillende seizoenen met meerdere pergola's voor klimplanten, kleine heuvels voor dynamiek op het terrein en verhoogde plantenbakken.

Deze herontwikkeling bevindt zich nu in de fase Voorlopig Ontwerp. In opdracht van Allegre is inspire* verantwoordelijk voor het gedelegeerd ontwikkelmanagement. inspire* werkt in deze ontwikkeling samen met Bouwbedrijf Vrolijk, Quadrant Architecten, ontwerpbureau LOS en Stantec.

Credits: Quadrant Architecten en Ontwerpbureau LOS | © all rights reserved