Realisatie Fairland Studios in Utrecht in zicht

Utrecht, 12 april 2023 – De realisatie van 280 tijdelijke Fairland Studio’s op de Pagelaan in Utrecht komt in zicht. Tot de zomer van 2022 heeft de oude mbo-school, die voorheen op deze plek gevestigd was, ruimte geboden aan diverse creatieve ondernemers (antikraak). Daarna is de circulaire ontmanteling van het pand – waardoor de verkregen grondstoffen hergebruikt kunnen worden – gestart door New Horizon. Hiermee wordt bijgedragen aan een enorme CO₂-besparing.

Op de genoemde locatie stond voorkort een mbo-school. Deze is echter vanaf 2014 al niet meer in gebruik. In 2015 wist Janssen de Jong Projectontwikkeling vanuit een tender de locatie te verwerven en in mei 2019 werd de anterieure overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van 140-160 appartementen. De inkt was nog niet droog of twee maanden later vernietigde de Raad van State het Tracébesluit van de ring/A27 met daarin het benodigde geluidsscherm, waardoor de ontwikkelplannen op losse schroeven kwamen te staan. Ondanks het nijpende woningtekort was het door de geluidsbelasting op de locatie onmogelijk om permanente woningbouw te realiseren.

In 2021 werd de ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting gemeente Utrecht’ opgericht. In datzelfde jaar startten Janssen de Jong Projectontwikkeling en Fairland Studio’s (een samenwerkingsverband tussen inspire*Leyten en Van Adrighem Group) een onderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van tijdelijke woningen op de Pagelaan. Hoewel eerdere onderzoeken hiertoe waren gestrand, waren de eerste gesprekken hoopgevend. In zeer korte tijd is er een haalbare casus opgesteld, waarmee er in gesprek met de ‘Taskforce’ is gekomen tot een initiatief. Twee jaar later is dit uitgegroeid tot een succesvolle samenwerking, een bruikbare omgevingsvergunning voor 280 tijdelijke woonstudio’s en is start bouw aanstaande. In relatief korte tijd is er door samenwerking gekomen tot een alternatieve invulling die alsnog op korte termijn in de grote vraag naar betaalbare huurwoningen voorziet.

De studio’s hebben al een aantal jaren op een andere locatie gestaan en worden na tien jaar Pagelaan wederom ergens anders ingezet. De inspiratie voor het woonproject in Utrecht komt voort uit onze eerder gerealiseerde 318 tijdelijke woonstudio’s (Fairland Studio’s) in Vlaardingen.

Klik hier voor meer informatie over het Fairland Studio’s project.

In samenwerking met:
Janssen de Jong Projectontwikkeling | a JAJO company
New Horizon Material Balance | a JAJO company
Fairland Studio’s
Dok architecten
Gapph Vastgoedbeheer
Gemeente Utrecht
Leyten
Van Adrighem Group