Discovers
for better living.
Connects
for better living.
Creates
for better living.
Plays
for better living.
Real Estate
for better living.
inspire* is actief op de vastgoedmarkt en werkt als gedelegeerd of risicodragend projectontwikkelaar aan complexe binnenstedelijke vraagstukken. Wij werken voor vastgoed eigenaar en gebruiker.
Gebouwen halen hun waarde uit de wijze waarop ze de gebruikers ondersteunen. Het is de kunst een gebouw zo te maken dat het de gebruiker optimaal ten dienste staat. De beste belegging in vastgoed is wanneer de gebruiker het meest tevreden is over het gebouw. Wij ontwikkelen gebouwen die niet alleen de gebruiker ondersteunen, maar waar deze ook van kan gaan houden.

Sinds 2013 is inspire* actief op de vastgoedmarkt. Specialiteiten zijn integrale gebiedsontwikkeling, binnenstedelijke ontwikkelingen, (monumentale) herbestemming van leegstaande gebouwen en het verduurzamen van gebouwen. Wij maken dit mogelijk door complexe projecten hanteerbaar te maken. Niet door zaken te versimpelen maar door een gedegen analyse van het probleem. Toekomstscenario’s worden concreet uitgewerkt. Hiermee wordt de basis voor een solide strategie gelegd.

Kom je ons team versterken?

Projectontwikkelaar met liefde voor binnenstedelijke complexiteit