Craibosch

Opdrachtgever:

PV Blaricum B.V. (100% deelneming DHG)

Plaats:

Blaricum

Omvang:

8 hectare

Werkzaamheden:

Gedelegeerde projectontwikkeling

Start:

2020

Oplevering:

in ontwikkeling

Categorie:

gebiedsontwikkeling, herbestemming, wonen, zorg.

Craibosch is de naam van de gebiedsontwikkeling op het voormalige Tergooi terrein. Het ziekenhuiscomplex van circa 53.000 m2 met parkeerterrein op circa 8 hectare grond ligt op een steenworp van het centrum van Blaricum en haar landschappelijke structuren en is gunstig gelegen aan meerdere belangrijke vervoersknooppunten aan de A1. Met de uitvoering van de nieuwbouw van Tergooi op locatie Hilversum is de locatie Blaricum in de loop van 2023 vrij gekomen voor een nieuwe invulling. inspire* real estate is, onder directievoering van Rosewood Group, verantwoordelijk voor het ontwikkelmanagement van deze gebiedsontwikkeling.

Een web van schapenpaden

Craibosch ligt op een schitterende locatie. Binnen enkele minuten ben je op de fiets in het centrum van Blaricum en ook in Laren, waar een rijk voorzieningenaanbod en aantrekkelijke landschappen en parken elkaar in balans houden. Aan de oostkant van het terrein grenst de heide en ligt een aaneengesloten gebied voor prachtige wandelingen en fietstochten. Het terrein vormt een ankerpunt in de regio en daarmee voor zijn omgeving. Een locatie waarmee met respect moet worden omgegaan. Dit terrein is dus niet zomaar een transformatieopgave. Het gebied heeft een groot basiskapitaal. Het waardevolle bomenbestand geeft het gebied een bosachtig karakter dat elk seizoen verandert. Deze schoonheid is niet in een simpele tekening te vangen. Elk moment van het jaar geeft een ander ruimtelijk beeld: in het bloeien van de bomen, in het verschil tussen zomer en winter, in de gelaagdheid van de beplanting en in de leeftijd van de bomen.

Visie

Craibosch zal een antwoord zijn op de vergrijzing en de veranderende zorgbehoeften. Met het vertrek van Tergooi MC komt er een geweldige locatie vrij om invulling te kunnen geven aan de lang gekoesterde wens om een woonzorglandschap te ontwikkelen voor Blaricum en de regio Gooi & Vechtstreek. Het landschap daarin is leidend. In het nieuwe woonzorglandschap wordt de hoofdstructuur gevormd door het landschap, de bestaande bomen en topografie. De hoofdstructuur is daardoor dynamisch. Gekozen is voor een aanpak waarbij niet alleen de bebouwing wordt ingepast maar tegelijkertijd ingrepen worden voorgesteld voor de toekomstige aanpassingen van de hoofdstructuur: een echt landschappelijk patchwork waarin ontwikkelingen worden gedefinieerd op basis van landschap, licht, schaduw, topografie en beleving. Het terrein moet een integraal onderdeel van Blaricum worden; een groen landschap waarbinnen wordt gewoond en diverse vormen van zorg binnen handbereik zijn. De randen van het plangebied zijn hierbij van groot belang. Elke rand heeft een eigen karakter; de ecologische zone in de vorm van het ecoduct in het oosten, de dorpse rand naar het noorden toe en de meer publieke rand richting de Rijksweg en bushalte. Dit zijn structuren op de schaal van Blaricum waardoor het terrein zich als het ware verankert in het omringende dorp. Vanuit de urgente vraag, maar ook vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid, wordt in de tussenliggende periode tijdelijk onderdak geboden aan maatschappelijk relevante instellingen en bedrijven. De zorgpartners Tergooi MC, RAV (Regionaal Ambulance Vervoer) en Vivium Zorggroep huren tijdelijk delen van het gebouw en het terrein voor hun activiteiten.

Droom...
Gezondheid, zorg en welzijn in één compleet Woonzorglandschap

Het terrein zal een nieuw stuk dorp worden. Een plek waar mensen (op leeftijd) kunnen verblijven, wonen en genieten van alle faciliteiten gericht op gezondheid, zorg en welzijn. Een combinatie van een medisch centrum, woon-zorg voorzieningen, intramurale zorg met mogelijk herstelzorg, woningen voor zorgmedewerkers alsook vrijstaande woningen maken dit mogelijk. Ook zijn er faciliteiten gericht op gezondheid en welzijn, zoals een wellness, fysiotherapie, fitness en andere aanvullende functies die dit landschap vorm gaan geven en gaan bepalen. Op deze locatie zal dit Woonzorglandschap gezamenlijk door projectvennootschap Blaricum en Tergooi ingevuld worden. Tergooi heeft in 2023 zijn tweede regionaal medisch centrum in Blaricum geopend op het voormalige terrein van het huidige ziekenhuis. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Blaricum aangegeven naast zorgwoningen ook reguliere woningen te willen laten ontwikkelen. In de verdere planvorming wordt onderzocht hoe de bijzondere kwaliteiten van deze locatie kunnen worden benut om daarnaast een bruisende nieuwe locatie te realiseren met een mix van functies. Een divers, eigentijds Woonzorglandschap dat wendbaar en aanpasbaar is aan veranderende invloeden, mobiliteitstrends en inspeelt op de impact van de klimaatverandering en tegelijkertijd verankerd is in de Blaricumse context.

Langs de straten van de buurtas komt het leven tot bloei in Craibosch. Vanaf het moment dat je uit de bus stapt, zie je in de verte een gemoedelijke straat met uitnodigende terrassen, het knusse café, de bakker, de groenteboer en de buurtkas. Hier vind je de perfecte balans tussen levendigheid en serene ontspanning. De buurtas nodigt uit tot verkenning. Af en toe is er een doorkijkje richting de rustige binnenhoven. Deze oases van stilte vormen een perfecte symbiose met de meer levendige buurtas. Halverwege de buurtas versmelt het pad met de natuurrijke wadi, een natte groene long in het gebied. Hier kan je op het terras genieten van een uniek uitzicht met een kopje thee of juist op een van de vele bankjes in de zon genieten. Terwijl je verder wandelt richting het ecoduct, verandert de sfeer subtiel. De gemoedelijke reuring van café’s en restaurants volgt een rustiger tempo naarmate je verder oostwaarts de buurtas afloopt: hier wordt meer gewoond. In de buurtas gaan een gemoedelijk sfeer, uitnodigende dagelijkse voorzieningen en landschappelijke schoonheid hand in hand.

Om de hoek van de levendige buurtas ligt het woonerf. Het woonerf is de perfecte omgeving voor ontspanning en sociale interactie, waar bewoners samenkomen en een hechte gemeenschap kunnen vormen. Hier bevinden zich speelplekken voor jong (en oud), picnicbanken en de buurtbarbecue. Het woonerf word omzoomd door de gemeenschappelijke woonkamers, zo ontstaat een directe interactie tussen gemeenschap en de openbare ruimte. Hier genieten bewoners van de zorgvuldig onderhouden openbare ruimte die is afgestemd op de wensen en behoeften van de directe omwonenden. Of je nu op zoek bent naar een rustige plek om te ontspannen, een speeltuin voor de kleintjes, of een plek om samen te komen voor een gezellige barbecue – het woonerf biedt ruimte voor ontmoeting in de luwte van het gebied.

 

Het terrein, ooit een prachtig stuk landschap, verdient het om op respectvolle wijze te worden ontwikkeld. Niet consumeren, maar juist maatschappelijke en ecologische waarde creëren. Het terrein zal een nieuw stuk dorp worden: een buurtschap met de focus op buitenleven. Een plek geïnspireerd door de geschiedenis waar zorg een belangrijke plek inneemt en met oog op de toekomst. Op het terrein zijn samenwerking en interactie belangrijk. Net als de verbondenheid met het landschap en het dorp. Wonen wordt in compacte clusters van huizen opgezet met ruimte voor collectiviteit. Binnen het ensemble wordt er met diverse korrelgroottes gewerkt waardoor veel diversiteit ontstaat. De open en landschappelijke opzet zorgt ervoor dat iedereen direct zicht op groen heeft.
“Onze visie is gebaseerd op de Nota van Randvoorwaarden van de gemeente Blaricum en geeft antwoord op de behoefte om een echt Blaricums buurtschap te maken, met een eigen karakter en dat tegelijkertijd verankerd is in de schaal en het karakter van het dorp eromheen.”

— Bauke Brekelmans - projectontwikkelaar bij inspire* real estate

Bomen

Alle bomen op het terrein zijn middels een uitgebreide inventarisatie in kaart gebracht. Per boom is gekeken naar soort, leeftijd, gezondheid, verwachte levensduur en de precieze positie op het terrein. In de planvorming is een buffer aangehouden rondom de bebouwing. Het doel is om zoveel mogelijk bomen in het gebied te behouden.

Het stappenplan daarin is:

  • Stap 1: zoveel mogelijk behoud
  • Stap 2: verplaatsen wanneer mogelijk en noodzakelijk
  • Stap 3: Verwijdering wanneer (kosten-technisch) noodzakelijk

 

Verder is een deel van het terrein gekenmerkt als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). BPL wordt gekenmerkt door bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier.

In opdracht van projectvennootschap Blaricum, een 100% onderneming van DHG (David Hart Groep) eigenaar van de grond en het vastgoed van ziekenhuis Tergooi in Blaricum, is inspire* real estate onder directievoering van Rosewood Group verantwoordelijk voor het ontwikkelmanagement voor deze gebiedsontwikkeling. inspire* werkt in deze ontwikkeling samen met de combinatie Karres en Brands (stedenbouw & landschapsarchitect) / Studioninedots (architect). Ook is inspire* met een apart team onder directievoering van Rosewood Group verantwoordelijk voor de tijdelijke exploitatie van het voormalige ziekenhuis.

De vorderingen van de ontwikkeling van Craibosch zijn te volgen op:

Credits: Karres en Brands & Studioninedots | © all rights reserved