Herontwikkeling Tergooi ziekenhuis

Opdrachtgever:

PV Blaricum B.V. (100% deelneming DHG)

Plaats:

Blaricum

Omvang:

8 hectare

Werkzaamheden:

Gedelegeerde projectontwikkeling

Start:

2020

Oplevering:

in ontwikkeling

Categorie:

gebiedsontwikkeling, herbestemming, wonen, zorg.

In opdracht van projectvennootschap Blaricum, een 100% onderneming van DHG (David Hart Groep), eigenaar van de grond en het vastgoed van ziekenhuis Tergooi in Blaricum, is INSPIRE Real Estate in samenwerking met projectmanager Rosewood Group en de combinatie Karres en Brands (stedenbouw & landschapsarchitect) / Studioninedots (architect) gestart met de ontwikkelvisie voor het Tergooi terrein.

Het betreft momenteel een ziekenhuiscomplex van 53.000 m2 met parkeerterrein op circa 8 hectare grond. De locatie ligt op een steenworp van het centrum van Blaricum en haar landschappelijke structuren en is gunstig gelegen aan meerdere belangrijke vervoersknooppunten aan de A1. Met de uitvoering van de nieuwbouw van Tergooi op locatie Hilversum komt de locatie Blaricum in de loop van 2023 vrij voor een nieuwe invulling. In Hilversum wordt in 2023 alle acute, intensieve en klinische zorg van de huidige locaties van Blaricum en Hilversum geconcentreerd. Vanaf 1 april 2020 huurt Tergooi de locatie terug van projectvennootschap Blaricum voor een periode van 3 jaar.

Op de locatie Blaricum zal de door de gemeente gewenste bestemming voor zorgwonen gezamenlijk door projectvennootschap Blaricum en Tergooi ingevuld worden. In principe opent Tergooi in 2023 zijn tweede regionaal medisch centrum in Blaricum op het terrein van het huidige ziekenhuis. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Blaricum aangegeven naast zorgwoningen ook woningen te willen laten ontwikkelen. In de ontwikkelvisie zal worden onderzocht hoe de bijzondere kwaliteiten van deze locatie kunnen worden benut om daarnaast een bruisende nieuwe locatie te realiseren met een mix van functies. Een divers, eigentijds woonzorg landschap dat wendbaar en aanpasbaar is aan veranderende invloeden, mobiliteitstrends en inspeelt op de impact van de klimaatverandering en tegelijkertijd verankerd is in de Blaricumse context. Met een zorgvuldig participatietraject zal de betrokkenheid van de belanghebbenden rond de locatie worden geborgd.

INSPIRE werkt in deze ontwikkeling samen met Rosewood Group, Karres en Brands en Studioninedots.